Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Gästgiveri som vid behov fungerade som extra skjutsstation.

Finsk beskrivning

reservipaikka, ylimääräinen kyytipaikka

Kestikievari, joka toimi tarvittaessa ylimäääräisenä kyytipaikkana.

Källor

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska reservipaikka