Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Årlig avgift som rotarna betalade till kronan för att slippa hålla en reservsoldat. Reservvakansavgiften gick efter 1810 till Allmänna militiekassan. Den övervakades av landskontoret och uppbars med hjälp av kronofogdarna. Avgiften avskaffades 1885.

Finsk beskrivning

reservisotilasmaksu

Vuosittainen maksu, jonka ruodut maksoivat, jotta niiden ei tarvinnut ylläpitää reservisotilasta. Maksettiin vuodesta 1810 yleiselle sotilaskassalle.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 711.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .