Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Reservsoldat.

Finsk beskrivning

reservin sotilas

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1773–1811