Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

(Tidsbegränsat eller årligt) reseunderstöd eller -underhåll beviljat för visst ändamål av Kgl. Maj:t och kronan, särskilt om resa i stats- eller studiesyfte. Stipendiet förutsatte att mottagaren erlade en centonalavgift, dock inte rekognitionsavgift.

Finsk beskrivning

matka-apuraha

Kuninkaallisen majesteetin ja kruunun tiettyä tarkoitusta varten myöntämä, ajallisesti rajattu tai vuosittainen matka-avustus tai matkakustannusten korvaus. Myönnettiin erityisesti valtiollisille tai opintomatkoille. Apuraha edellytti, että vastaanottaja suoritti vastineeksi sentonaali- eli prosenttiveron.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .