Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Föreståndare för en kommunal turistbyrå.

Finsk beskrivning

matkailuasiamies

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 632.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare