Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En av de två förtroendemän som socknen utsåg för att övervaka kyrkans byggen och vård.

Finsk beskrivning

tuutori

toinen luottamusmiehistä, jonka pitäjä valitsi valvomaan kirkon rakennuksia keskiajalla

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XVII: 437.

Andra språk

Inga termer på andra språk