Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En av de två förtroendemän som socknen utsåg för att övervaka kyrkans byggen och vård.

Finsk beskrivning

kirkonhoitaja*; toinen luottamusmiehistä, jonka pitäjä valitsi valvomaan kirkon rakennuksia keskiajalla

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk