Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Medeltida benämning på kyrkvärd.

Finsk beskrivning

kirkkoväärti, kirkonisäntä

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 218.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 174 (kyrkvärd).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

kyrkogömmare
kyrkovärn
värn