Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kameral beteckning för kyrkbol.

Finsk beskrivning

kirkonpöytä*

kirkontila; Kameraalinen termi kirkontilasta.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

kyrkobord