Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman i länsstyrelsen som skötte ecklesiastiska ärenden av ekonomisk natur.

Finsk beskrivning

kirkonkirjuri

Lääninhallituksen virkamies, joka hoiti kirkkoon liittyviä talousasioita.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

kyrkookhållare