Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid domkyrka anställd bokhållare som under senare delen av 1600-talet och på 1700-talet förde kyrkans räkenskaper som en bisyssla.

Finsk beskrivning

kirkon kirjanpitäjä

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska kirkonkirjuri

Synonymer

kyrkobokhållare