Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Särskild nämnd vid domkyrkorna under svenska tiden som var tillsatt för att ansvara för domkyrkans vård och ekonomi. Domkyrkoråd fanns bara i de större stiftsstäderna.

Finsk beskrivning

tuomiokirkkoneuvosto*

Tuomiokirkkojen yhteydessä Ruotsin vallan aikana toiminut erityinen neuvosto, jonka tehtävänä oli vastat tuomiokirkon kunnossapidosta ja taloudesta

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/