Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hemman som ägdes av en domkyrka.

Finsk beskrivning

tuomiokirkon tila

Tuomiokirkon omistama tila.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 59.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/