Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Helgonskatt som uppbars i Norrland. Ursprungligen hade den tillfallit Nidaros domkyrka men övergick till Uppsala domkyrka.

Finsk beskrivning

Pyhän Olavin vero*, Norrlannissa käytössä ollut pyhimysvero

Källor

Inga källor