Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lokal avgift som förekom i vissa stift. Uppsala domkyrka åtnjöt ”votum Olavi” och Vadstena kloster vårfrupenningen.

Finsk beskrivning

pyhimysvero*

joissain hiippakunnissa käytössä ollut paikallinen maksu

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IX: 649.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare