Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Krono- eller skattebonde som innehade ett helgärdshemman och som skattade minst ett mantal.

Finsk beskrivning

täyttä veroa maksava talonpoika

kruunun- tai perintötilallinen, joka maksoi vähintään manttaalin verran veroa

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 211.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 216.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 144 (gärd).