Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Institution som ansvarade för den allmänna social- och sjukvården i den medeltida staden. Fattiga kunde få vård gratis medan bättre bemedlade betalade efter möjlighet. Det äldsta svenska helgeandshuset grundades i Uppsala på 1290-talet. Till stöd för helgeandshusen grundades ofta helgeandsgillen. I slutet av medeltiden fanns helgeandshus i de flesta viktigare städer. Någon gemensam organisation för helgeandshusen är inte känd, och endast helegeandshuset i Söderköping hörde till helgeandsorden. Under 1500-talet blev helgeandshusen i allt högre grad beroende av städernas borgerskap och magistrat. Benämningen helgeandshus försvann och ersattes av sjukstuga eller hospital.

Finsk beskrivning

Pyhän Hengen huone, pyhänhengenhuone

vaivaistupa; Keskiaikaisen kaupungin sosiaali- ja terveyshuollosta vastannut instituutio. Varattomille terveyden- ja vanhustenhuoltoa annettiin ilmaiseksi. Vanhin ruotsalainen Pyhän Hengen talo perustettiin 1290-luvulla Uppsalaan.

Källor

Forsius, Arno , Suomen hospitaalit , 35: 3393 1992 .

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VI: 409f.

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Medeltiden. Reformationstiden , Stockholm: Norstedts 1997 , 152.

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Medeltiden. Reformationstiden , Stockholm: Norstedts 1997 , 335.

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , III: 1038 . http://runeberg.org/pieni/

Andra språk

Latin domus sancti spiritus; hospitalis sancti Spiritus; domus Dei

Synonymer

domus Dei
domus sancti spiritus
helgeandehus
hospitalis sancti Spiritus