Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hemman som erlade en hel gärd och skattades för ett mantal, vilket innebar att hemmanet hade en viss storlek. I 1624 års riksdagsbeslut kallades alla lägenheter som var mindre än helgärdshemmanet för ”torp”.

Finsk beskrivning

täysverotila*

täyttä veroa maksava tila; Yhden manttaalin veroa maksanut tila. Sitä pienemmät tilat luokiteltiin vuoden 1624 valtiopäivien päätöjsen mukaisesti ”torpaksi”.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 216.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare