Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Finansiell term för kronohemman som betalade skatt för helt hemman (eller helt mantal).

Finsk beskrivning

täysverollinen kruununtila

Nimitys kruununtilalle, joka maksoi veroa koko tilasta (tai koko manttaalista).

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 459.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

fullgärds kronohemman