Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Redovisningsterm för byte av innehavare på ett kronohemman.Landshövdingarna var ålagda att årligen till Kammarkollegium sända en förteckning över de av länets kronohemman som fått ny innehavare och vad åbon enligt immissionsbrevet blivit ålagd att odla.

Finsk beskrivning

asukkaan vaihdos

Termi, jota käytettiin titlityksessä kruununtilojen omistajanvaihdoksista. Maaherrat olivat velvollisia lähettämään vuosittain Kamarikollegiolle luettelon uuden omistajan saaneista kruununtiloista sekä siitä, mitä asukas oli immissio- eli sijoituskirjeen mukaan velvoitettu viljelemään.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 52.

Andra språk

Dåtida finska asukkaan muutos