Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Anteckning i folkbokföring eller kyrkböcker som innebar att en person hade kommit eller inflyttat till en gård eller församling.

Finsk beskrivning

tuli seurakuntaan, muutti tilan asukkaaksi

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska tulo, muutto taloon t. seurakuntaan