Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Reglemente för kyrkliga valkretsar med bestämmelser om valförfarandet vid prästmöten.

Finsk beskrivning

seurakuntavaalijärjestys

Ohjesääntö kirkollisille vaalipiireille vaalien järjestämisestä papiston kokouksissa.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 192.

Andra språk

Inga termer på andra språk