Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Renhållningsbolag i Åbo 1867– cirka 1916 som med osläckt kalk komposterade stadens spillning och gatusmuts samt sålde den därav komna gödselprodukten till lantbrukare och trädgårdsmästare. Renhållningsbolag av denna typ förespråkades av Kejserliga-Finska hushållningssällskapet.

Finsk beskrivning

Turun Pudrettilaitosyhtiö

Puhtaanapitoyritys Turussa vuosina 1867 - 1916, joka kompostoi poltetun kalkin avulla kaupungin lannan ja katujätteen ja myi näin syntyneen väkilannoitteen maanviljelijöille ja puutarhanpitäjille.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk