Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Finlands första ritskola, grundad 1830 i Åbo. Ritskolan var ursprungligen en del av skråverksamheten och endast öppen för målarlärlingar och gesäller. År 1846 omorganiserades skolan och blev landets första öppna konstskola som även tillgodosåg blivande konstnärers utbildningsbehov. Finska konstföreningen övertog ansvaret för ritskolan i Åbo 1852.

Finsk beskrivning

Turun piirustuskoulu

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1900.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 890.

Willner-Rönnholm, Margareta (et al.) , Taidekoulun arkea ja unelmia : Turun piirustuskoulu 1830-1981 , Turku: Turun maakuntamuseo : Turun taidemuseo 1996 .