Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rätten att bebo, bruka och besitta ett krono-, donations-, frälse- eller kyrkohemman, till och med 1789 i princip också på ett skattehemman som kronan, i egenskap av ägare till all jord, också ansågs äga och som under ärftlig nyttjanderätt innehades av en skattebonde, så länge han betalade sina skatter till kronan. Rätten innebar skyldigheter beroende på hemmanets natur.

Finsk beskrivning

asukasoikeus, asukkuus

Oikeus asua, viljellä ja käyttää kruunun-, lahjoitus-, rälssi tai kirkontilaa, vuodesta 1789 periaatteessa myös verotiloilla, jotka kruunu kaiken maan omistajana myös omisti ja joita asutti verotilallinen, niin kauan kuin hän maksoi veronsa kruunulle. Oikeuteen liittyi velvollisuuksia tilan luonteesta riippuen.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 194.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 39–41, 44–46, 176.

Jutikkala, Eino & Gabriel Nikander , Säterier och storgårdar i Finland I–II 1939 , I: 35.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .