Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Willner-Rönnholm, Margareta (et al.) , Taidekoulun arkea ja unelmia : Turun piirustuskoulu 1830-1981 , Turku: Turun maakuntamuseo : Turun taidemuseo 1996 .


Å

Finlands första ritskola, grundad 1830 i Åbo. Ritskolan var ursprungligen en del av skråverksamheten och endast öppen för målarlärlingar och gesäller. År 1846 omorganiserades skolan och blev landets första öppna konstskola som även tillgodosåg blivande konstnärers utbildningsbehov. Finska konstföreningen övertog ansvaret för ritskolan i Åbo 1852.