Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgörande röst vid jämnt röstetal.

Finsk beskrivning

ratkaiseva ääni

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska ratkaiseva ääni
Latin votum deicivum