Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Röst, att tillkännage sin synpunkt, uttrycka sin åsikt, röstetal.

Finsk beskrivning

ääni, mielipide

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 404.

Andra språk

Inga termer på andra språk