Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skala enligt vilken en persons röstantal beräknas i val med olika antal röster per röstberättigad.

Finsk beskrivning

ääniasteikko

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 985.

Andra språk

Inga termer på andra språk