Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgörande röst. Under 1700-talet i Sverige konungens rätt att fatta beslutet ifall konungen och justitierevisionen (senare konungens högsta domstol) inte var överens. Utslagsröst stadgades formellt i 1772 års regeringsform, men förekom tidvis långt tidigare.

Finsk beskrivning

ratkaiseva ääni

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 750.

Thunander, Rudolf , Hovrätt i funktion. Göta hovrätt och brottmålen 1635–1699 , I, 49:de bandet , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag Ab 1993 , 38.

Wedberg, Birger , Konungens högsta domstol 1789–1809 , Stockholm: Norstedts 1922 , 2, 5.

Wikipedia Wikipedia – Den fria encyklopedin, http://sv.wikipedia.org/