Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De av Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen regelbundet publicerade redogörelserna över beslut som har fattats i besvärs- och ansökningsärenden.

Finsk beskrivning

päätösseloste

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1918: nr 74: § 10: 24 (Högsta förvaltningsdomstolen) .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1918: nr 74: § 12: 17 (Högsta domstolen) .

Andra språk

Inga termer på andra språk