Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den danska motsvarigheten till allmänt frälse.

Finsk beskrivning

yleinen rälssimaa

Erityisesti Tanskalta valloitetuilla alueilla käytetty nimitys yleisestä rälssimaasta.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

utsockensfrälse
utsockne hemman