Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I vissa län, till det ypperliga frälset hörande hemman som åtnjöt skattefrihet, så kallad insocknefrihet, inom stamgodsets (säteriets) hemsocken. Motsvarighet till rå- och rörshemman, vilka i län med insocknefrälse kallades utsockneshemman.

Finsk beskrivning

maan omistavan rälssitilan kanssa samassa pitäjässä sijaitseva tila

Nimitys tietyissä tiloista, joilla oli saman pitäjän sisällä sijaitsevan isäntätilansa kautta täydet rälssioikeudet eli täysi verovapaus pitäjässä.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

insocknehemman
veckodagsgods