Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fängelse för insolventa gäldenärer, där de på grund av bysättning fick sitta tills de kunde betala sina fordringar. Bysättningshäkten förekom på vissa håll i svenska riket redan under medeltiden. De stadgades allmänt 1734. Efter 1868 användes begreppet också om arbete som borgenären anvisade gäldenären för att denne skulle betala av på skulderna. Bysättningshäktena avskaffades med utmätningslagen 1895.

Finsk beskrivning

velkavankila, velkavankeus

Velkojaan maksamaan pystymättömille perustettu vankila, jossa heidän tuli istua vankeudessa, kunnes velat oli sovitettu. termiä käytettiin myös työstä, jota velkoja pakotti velallisen tekemään aina velan täydelliseen maksuun asti. Velkavankilat lakkautettiin Suomessa vuonna 1895.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 4: 792–793. http://runeberg.org/nf/

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 10: 838. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 63.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , X (1919): 821–822 . http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Dåtida finska velkavankila, kilstupa

Synonymer

bysättningsfängelse
gäldstuga