Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

På 1600-talet om nämnd som på hovrättens beslut hade bildats av nämndemän från ett annat eller andra härad, vanligen för att döma i ett mål där hovrätten inte var nöjd med den egentliga häradsrättens utredning, utan krävde en ny och mer opartisk utredning. Oftast byttes också den ordinarie domaren ut mot en annan. Under autonoma tiden förekom benämningen utsocknesnämnd.

Finsk beskrivning

toisessa kihlakunnassa sijaitseva lautakunta

1600-luvulla käytössä ollut nimitys lautakunnasta, joka oli muodostettu hovioikeuden päätöksellä toisen kihlakunnan lautamiehistä. Tällainen lautakunta saatettiin muodostaa, jos hovioikeus ei ollut tyytyväinen oman lautakunnan selvitykseen asiasta tai jos asia vaati erityisen puolueetonta selvitystä. Yleensä tällöin vaihdettiin myös vakituinen tuomari. Autonomian ajalla käytettiin myös nimitystä ulkopitäjäläinen lautakunta.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 390.

Thunander, Rudolf , Hovrätt i funktion. Göta hovrätt och brottmålen 1635–1699 , I, 49:de bandet , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag Ab 1993 , 245.

Andra språk

Dåtida finska ulkokihlakunnnan lautakunta; ulkopitäjän lautakunta

Synonymer

utsocknesnämnd