Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lagmannens meddomare under ett lagmansting som hölls gemensamt för hela lagsagan i lagsagans huvudort från medeltiden till 1630-talet, i motsats till lagmansting som bara hölls för ett visst härad. Landstingsnämnden bestod av nämndemän från lagsagans häradsrätter. Endast en enig nämnd kunde fälla lagmannens beslut.

Finsk beskrivning

maakäräjien lautamiehistö, maakäräjien lautakunta

Laamannia avustavat maallikkotuomarit lääninkäräjillä eli laamanninkäräjillä, jotka pidettiin yhdessä koko tuomiokunnalle keskiajalta 1630-luvulle, erotuksena laamanninkäräjiin, jotka koskivat vain yhtä kihlakuntaa.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 231.

Solanterä, Lasse-Juhani , Sukututkimussanasto 2, sekä mittoja, lyhenteitä, sairauksia ja kuolinsyitä 2002 , 63, 74.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 205 : (landsting).

Andra språk

Dåtida finska maakäräjien lautakunta

Se vidare