Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under medeltiden rättsmål där sakfrågan avgjordes av en särskilt för ändamålet tillsatt nämnd, vanligen bestående av tolv personer, medan domarens roll reducerades till att tillämpa lagen på ett givet faktum.

Finsk beskrivning

lautakuntajuttu*

oikeusasia, jonka ratkaisi erikseen asetettu lautakunta (keskiaika)

Källor

Inger, Göran , Svensk rättshistoria , Lund: Liber Läromedel 1980 , 51.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare