Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Det officiella namnet på Helsingfors socialnämnd 1898–1918, vilken drev på grundandet av de första yrkesskolorna för flickor och pojkar samt arbetarinsituten. Nämnden för arbetarfrågor organiserade också arbetsförmedling och såg till att kommunen inrättade tjänster för yrkes- och bostadsinspektörer. Den hette mellan 1918 och 1930 Socialnämnden.

Finsk beskrivning

työväenasiainlautakunta

Källor

Iso tietosanakirja I-XV , Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava 1931–1939 , XII (1937): 530–531.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Synonymer

Helsingfors stads socialnämnd