Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I det svenska rättssystemet sedan medeltiden, de allmogemedlemmar som jämte domaren bildade häradsrätten i domsagan eller ett tingslag, eller lagmansrätten i lagsagan eller ett härad. Nämnden var domför med sju medlemmar och skulle bara ta ställning till skuldfrågan, medan domaren fattade beslut i rätts- och bevisfrågan. En enig nämnd kunde dock omkullkasta domarens beslut. Denna ordning gällde även i Gamla Finland 1721–1811 under de perioder då häradsrätter och lagmansrätt var verksamma. Omröstning skedde vid behov och då med början från den nämndeman som var nederst på rangskalan, till den som stod högst på rangskalan och betitlades häradsdomare efter 1734.

Finsk beskrivning

lautamiehistö, oikeuden lautakunta

Ruotsalaisessa oikeusjärjestelmässä jo keskiajalta lähtien olleet rahvaan jäsenet, jotka tuomarin kanssa muodostivat kihlakunnanoikeuden tuomio- tai käräjäkunnassa tai laamanninoikeuden tuomiokunnassa tai kihlakunnassa. Lautamiehistö oli tuomiovaltainen seitsemän jäsenen ollessa paikalla. Lautakunta päätti vain syyllisyydestä, tuomarin vastatessa oikeus- ja näyttökysymyksistä. Yksimielinen lautamiehistö saattoi kumota tuomarin päätöksen.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 230.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Lagus, Robert , Det Gamla Finlands rättsliga förhållanden vid reunionen 1811. Juridiskt Album, Första serien III 1862 , 154–157.

Marita Perssons dombokslexikon, http://www.domboksforskning.se/dombokslexikon.htm

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Schwedisches Land-Recht wie dasselbe vor Zeiten von dem Großmächtigsten und Hochgebohrnen Fürsten und Herrn /Herrn Carl dem Neunten der Schweden etc. König, übersehen, konfiremiret und Anno 1608 publiciret 1709 , 320.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Suolahti, Gunnar , Hovioikeutta odotettaessa. Teoksessa Turun hovioikeus 1623 31/10 1973 Åbo hovrätt. Toim. Yrjö Blomstedt , Porvoo, Helsinki: WSOY 1973 , 6–7.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Sweriges rikes lag : gillad och antagen på riksdagen åhr 1734 , Stockholm: Historiographi regni tryckerij 1736 , RB 23: §2.

Thunander, Rudolf , Hovrätt i funktion. Göta hovrätt och brottmålen 1635–1699 , I, 49:de bandet , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag Ab 1993 , 258–259.

Andra språk

Tyska die Beisitzer, Nemd
Dåtida finska lautakunta; kihlakunnanlautakunta, laamannin(oikeuden)lautakunta
Ryska nemdemany (plur.)

Synonymer

häradsrättsnämnd
lagmansrättsnämnd
tolvmannanämnd
tolvmännen