Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Konungens domstol under Erik XIV:s tid (1560–1568), ett slags högsta domstol 1561–1567 som huvudsakligen dömde i mål som gällde förseelser i förvaltningen och krigstjänsten samt majestätsbrott. Domstolen, som var permanent i Stockholm, var tänkt att vart tredje år utfärda konungsdomar också i andra delar av riket, men så skedde knappast. Konungens nämnd dömde enligt hovartiklarna och Sveriges (lands- och stads)lag. Som åklagare verkade en kunglig prokurator, ett ämbete som innehades av konungens främsta rådgivare.

Finsk beskrivning

Kuninkaan lautakunta

Eerik XIV:n perustama tuomioistuin, joka toimi vuosina 1561–1567 eräänalisena korkeimpana oikeusistuimena, antaen tuomioita lähinnä hallintoa ja armeijaa sekä majestettirikoksia koskevissa asioissa .

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska Kuninkaan lautakunta

Tid

Svenska tiden

1500-tal

1561–1567

Synonymer

Erik XIV:s nämnd
Konungens höga nämnd
konungens nämnd
konungsräfsten