Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Egentligen Gustav Vasas höga regemente, benämning på konungen som rikets högsta domstol under Gustav Vasas tid (1523–1560). Höga regementet avgjorde revisionsmål, i likhet med Gustav II Adolfs Konunglig hovrätt och överste dom.

Finsk beskrivning

Kuninkaan (oikeudellinen) ylivalta

Kustaa Vaasaan liittyvä käsitys kuninkaasta valtakunnan korkeimpana oikeusinstanssina.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Gustav Vasas höga regemente