Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den del av Gustav II Adolfs godsmassa som han 1624 donerade till Uppsala universitet. Godsen utgjorde ursprungligen en del av Gustav Vasas fasta egendom.

Finsk beskrivning

kustavilaiset perintötilat

Se osa Kustaa II Aadolfin omistamista tiloista, jonka hän vuonna 1624 lahjoitti Uppsalan yliopistolle. Tilat kuuluivat alun perin Kustaan Vaasan omaisuuteen.

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 493.