Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på fältartilleriet under Gustav Vasas tid.

Finsk beskrivning

kenttätykistö

Kenttätykistön nimitys Kustaa Vaasan aikana.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 236. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , II: 308 (kenttätykistö).

Andra språk

Inga termer på andra språk