Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på kronans klädestillverkning av ylle. som inkluderade stora fårjordar på kungsgårdarna från Gustav Vasas tid

Finsk beskrivning

verkakutomo

Kruunun villavaatteita valmistaneesta laitoksesta käytetty nimitys. Verkakutomon alaisuuteen kuului suuria lammastiloja jo Kustaa Vaasan ajoista lähtien.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1527–