Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fastställt värde på ett i landet gångbart utländskt eller inhemskt mynt, vars värde har förändrats i förhållande till nyutgivet.

Finsk beskrivning

valuutta-arvo, rahan vaihtoarvo

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XIX: 482.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare