Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Värdering eller omräkning av en myntsort till en annan. Inflationen i Norden var i praktiken nästan konstant under medeltiden och det innebar talrika valvationer.

Finsk beskrivning

rahan arvon laskeminen

rahan valuuttakurssin laskeminen

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XIX: 482.

Andra språk

Inga termer på andra språk