Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under medeltiden före landslagen, ett rättsmål som inte kunde bevisas av någondera parten och som därför bevisades med svarandens edgång, med eller utan edgärdsmän.

Finsk beskrivning

dulsmål

oikeusjuttu, jota oli mahdoton todistaa ja joka ratkaistiin vastaajan antamalla valalla

Källor

Inger, Göran , Svensk rättshistoria , Lund: Liber Läromedel 1980 , 51.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk