Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De böter som ett härad skulle erlägga för ett dråp på man eller kvinna där den skyldiga till dråpet inom natt och år inte kunnat dömas eller uppspanas. Dulgaböter erlades efter mantalet och uppbars av kronofogden. Av bötessumman gick hälften till kronan och andra hälften till målsäganden. Dulgadråpsböter ingick dock inte i den medeltida stadslagen.

Finsk beskrivning

salamurhasakko

Sakot, jotka kihlakunnan tuli maksaa miehen tai naisen taposta, jonka tekijää ei vuoden (ja yhden yön) sisällä ollut onnistuttu tuomitsemaan tai jäljittämään. Sakot laskettiin manttaalin mukaan ja ne kantoi kruununvouti. Puolet summasta maksettiin kruunulle ja toinen puoli kanteen nostajalle.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska salasurmasakko

Synonymer

dulgadråpsböter