Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Outredd, tvivelaktig sak.

Finsk beskrivning

selvittämätön asia

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk