Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på en skatt som (under Erik XIV:s tid) utgick i hästar och var avsedd för att förbättra post- och persontransporterna i landet. Hästarna underhölls på kronans bekostnad och stationerades på tavernor eller gästgivargårdar längs de allmänna vägarna. De fick inte, under hot om dödsstraff för gästgivaren, upplåtas till andra än kungliga bud, kurirer eller ämbetsmän stadda i kronans ärenden. Utgärdsklippare återinfördes på vissa orter under 1620-talet för att främja postgången söderut.

Finsk beskrivning

kyytihevosvelvollisuus*

Eerik XIV:n aikana säädetty vero, joka maksettiin kestikievareihin ja kyydityksiin tarkoitettuina hevosina

Källor

Forssell, Nils , Svenska postverkets historia. På Generalpoststyrelsens uppdrag utarbetad av Nils Forssell I–II , Stockholm: Postverkets tryckeri 1936 , 16.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid